Zavod za farmakologiju i toksikologiju | Department of Pharmacology and Toxicology |

Na Zavodu su trenutno zaposleni profesorica i dva profesora, docentica, stručnjak za veterinarsku farmakovigilanciju, viša i pomoćna tehnička suradnica. Detaljnije o djelatnicima Zavoda možete saznati korištenjem poveznice djelatnici.

Zavod za farmakologiju i toksikologiju osnovan je 1930. godine. Zavod trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz dva obvezatna predmeta u integriranom studiju, svim usmjerenjima, jednom izbornom predmetu i doktorskom studiju  [detaljnije...]

Djelatnosti Zavoda:

  • Nastava
  • Znanstveno-istraživački rad
  • Stručni rad

Novo:

Izrada izvještaja o prosudbi periodičkog ažuriranog izvješća o sigurnosti (PSUR) veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) (The assessment of periodic safety update report for veterinary medicinal products).

Za studente:

Kako je za kvalitetno učenje neophodna komunikacija između nastavnog osoblja i studenata, studenti se uvijek mogu javiti na naš Zavod sa pitanjima i primjedbama ili nam pod rubrikom Kontakt mogu ostaviti poruku.

Kvalitetnu nastavu moguće je ostvariti samo uz dobru suradnju studenata i nastavnog osoblja!

Farmakologija 2017.:

OBAVIJEST ZA STUDENTE

Rezultati kolokvija 2017

Izvedbeni plan FARMAKOLOGIJA 2017_2018

program i kriteriji 2017

Popravni kolokviji – termini:

Ostale termine, nakon onog trećeg u siječnju – određujemo prema dogovoru.

Seminarski radovi:

Isključivo pisani seminarski radovi moraju zadovoljavati ove tehničke uvjete:

Font – times new roman ili arial – veličina 11 ili 12
Prored – 1,15 ili 1,5
Justify
Min. 3 stranice formata A4 – ne uključujući naslovnu stranicu.
Na naslovnoj stranici navesti: Veterinarski fakultet, ime i prezime student-a/ice, naslov seminara (font veličine 14 ili 16), ispod toga napisati “seminarski rad”, na dnu stranice u sredini datum i mjesto (npr. Zagreb, 2016.).

Osoblje Zavoda za farmakologiju i toksikologiju:

Predstojnik: Prof.dr. sc. Emil Srebočan
emil@vef.hr
tel. +385(0)1-2390-162

Prof. dr.sc. Andreja Prevendar Crnić
apcrnic@vef.hr
tel. +385(0)1-2390-161

Prof.dr.sc. Frane Božić
bozic@vef.hr
tel. +385(0)1- 2390-163

Doc. dr. sc. Jelena Šuran
jelena.suran@vef.hr
tel. +385(0)1-2390-118

Natalija Jurišić
njurisic@vef.hr
tel. +385(0)1-2390-164

Hrvoje Pavasović, dr.med.vet.
hrvoje.pavasovic@vef.hr
tel. +385(01)1-2390-165

Vladimira Lovrić
tel. +385(01)1-2390-118